جهت دانلود بر روی فیلد وضعیت کلیک نمایید:

ردیف
عنوان
مدل دستگاه    
وضعیت
 توضیحات  
۱
Zero Client
GM - 800
فعال
Manual
۲
Zero Client
GM - 800 A
فعال
Manual
۳
سوالات رایج FAQ
-
فعال
Manual
۴
Zero Client
C71
فعال
Manual
۵
کار با محیط لینوکس زیرو کلاینت
GM - 800
فعال
Manual
۶
شیوه آپدیت زیرو کلاینت با استفاده از TCPUP
GM - 800
فعال
Manual
۷
TCPUP 6.71 
GM - 800  & GM - 800 A
فعال
Software
۸
Universal Terms v Patch
GM - 800  & GM - 800 A  &  C13
غیر فعال
Software
۹
RDP Server
GM - 800  & GM - 800 A  &  C13
غیر فعال
Software
۱۰
Update For Zero Client
GM - 800
فعال
Update
۱۱
Monitoring CPU
DPC Lat
فعال
Software
۱۲
Monitoring CPU
Latency Mon
فعال
Software